top of page

טו בשבט הגיע - הנטיעה


יש רעיון של זמן עכשווי – נוטעת מצמיחה וקוצרת


להרשמה ללימודי חשיבה הכרתית פתיחת קבוצות חדשות

בראשון ברחובות ובמרכז הארץ – טל': 052-6028511,

E : ilanayemima@gmail.com


את שקיימת בפנים נושאת טוב בלבך ובמחשבתך זה העיקר. דרך הטוב שבך תוכלי להבין ולעשות מלאכה ללא מאבק, עם תוצאות של ניקוי העומס. העומס הוא משני למה שאת נושאת בתוכך: המחשבה, הלב, הקשב והרצון הטוב קיימים.


הנטיעה


תיחומים מתחמים את הטוב ואת המיותר, הם יאפשרו לך לבחור דרך הטוב ולנצח את המיותר. תנסי היום ללמוד ותמצאי חלקים שיאפשרו לך לשמוח. העומס הוא בעל שנים מהילדות. אם יש 30-15-20 שנה עומס זה הרבה מאד. ללומדת – תנסי לאסוף את כל העומס הזה ולתחם אותו לזמן הקודם.


צריך לדעת שכוחו של העומס אינו ככוחו של המבנה, הבונה את המבנה שבה כל הזמן היא הרבה יותר חזקה מחלקים של העומס.

יש רעיון של זמן עכשווי – נוטעת מצמיחה וקוצרת.


העומס – לדעת שהתחיל במעט, הילדה שבכן לא רשמה את החום האמיתי המדויק לליבה מההורים כי ילדה אם שומעים אותה, את מילותיה שמתחילה עד שמסיימת, אם מעודדים אותה יש לה הכרה טבעית למקומה.

הלב נושא את אשר רשם, אבל בתיחום בנפרד ושומר על התיחום הזה, יש את אורו ושמחתו של הלב, מספיק שתדייקי בנתינה אמיתית כלפי עצמך ואז שמחה ושקט מגיעים מיד אחרי דיוקך ובזמן דיוקך.


יש כאן רעיון של הזמן; זמן עכשווי – דיוק עכשווי למרות כל מה שהיה. הלב נושא את אשר רשם, אבל בתיחום בנפרד ושומר על התיחום הזה, יש את אורו ושמחתו של הלב, מספיק שתדייקי בנתינה אמיתית כלפי עצמך ואז שמחה ושקט מגיעים מיד אחרי דיוקך ובזמן דיוקך.


יש כאן רעיון של הזמן; זמן עכשווי – דיוק עכשווי למרות כל מה שהיה.


מה שוקל יותר ?


האם תתקרבי לעצמך ? תקשיבי להבנתך הטובה ?

לליבך הטוב לחבר ביניהם קו.


או שמא תקשיבי רק לחלק המפר ?


תדעי לבחור ולדייק.


העומס שווה בלבול, דיוק שווה התבהרות.


הבלבול תמיד משרת את העמעום, הלא יודעת, הספק, חוסר אמון ולמה ?


כי ילדה קטנה שם בזמן שלה לא רשמה רגש נקי בתוך ליבה, אז מקומה השתנה, את כלומדת אמורה להחזיר לך את מקומך.


הלב שלך קרוב אליך – מקשיבה לליבך, מה מאפשר לך אותו לב נוכח ?


לקבוע מתוך בחירה אישית את התיקון על אשר נעשה כלפייך ולעמוד נוכחת, להיות נושאת הבנתך עושה את תיקונך כדי לעמוד איתנה מול החיים, חסונה גם בנפש גם בגוף.

ישנה הבנה, המלאכה היא קלה; כאשר הדיוק מתחיל ונמשך יש את הזרימה של אותו דיוק שנעשה מעצמו, נטיעה נוטעת מצמיחה תוצאות וקוצרת פירות.


ברגע שלב סגור - הוא נאבק.


דיוק שווה התבהרות. אם דיוק שווה התבהרות ודאי שהוא בא מהתחזקות ההבנה. קודם מבינים ואז יש התחזקות נוספת. אין ריבים כדי להתקיים כי יבוא מרחב קיומך.

מימדים מאפשרים מרחב לקיום.


את כלומדת אמורה להחזיר לך את מקומך.


לשם כך מהרי להירשם ללימודי חשיבה הכרתית :


להרשמה: טל': 052-6028511

E : ilanayemima@gmail.com

https://www.ilana-nagar.co.il/מאמרים אחרונים
bottom of page