top of page

מה הם גורמי הכעס


הגורמים לכעס: * המחשבה כי המציאות צריכה להיות אחרת ממה שהיא מתרחשת בפועל. * אני הוא היודע איך באמת המציאות אמורה להיראות .. * חוסר התאמה בין מה שקורה בפועל לבין מה שתכננתי שיקרה. * האמונה כי אני תמיד צודק והאחר טועה. * האמונה כי נגרם לי עוול לא מוצדק. • האמונה כי 'מגיע לי'... • כאשר מתרחשים דברים שהינם בניגוד לרצוני, לדעותיי, להרגשותיי. • אדם מורכב ממערך אמונות, אמונות יוצרות מחשבות, מחשבות מובילות לתחושות ורגשות המובילים לצורה מסוימת של התנהגות, הגורמת לתוצאות מסוימות בחיים. • הקושי לשנות את מערך האמונות הרשום בקרבנו ולחבר בין המחשבות והרגשות, לחבר בין המחשבה המהותית – המחשבה המבינה עיקר, לעניין בזמן לבין הרגש המהותי, הרגש הטוב – זהו חיבור לחשיבה הכרתית. • מחשבה הכרתית מובילה את האדם ליצור שינוי התנהגותי ולקבל תוצאה רצויה בחיים. כאשר משנים את צורת ההתנהגות יש שינוי בתוצאה. כדי לשנות את צורת ההתנהגות אנו חייבים לעבוד על מערך האמונות היוצרים את דפוסי החשיבה שלנו כבני אדם ועל שינוי רישומים רגשיים ונפשיים מילדותנו המשפיעים עלינו. • האם אתה קובע? - או העומס! ? • מהו הגורם לכעס? הרב קוק מלמד אותנו: כי מה שמכעיס ומרגיז את האדם הוא: "כל הדברים בעולם שהם נגד רצונו . . . נגד מאווייו ונגד חפצו וטבעו". • כאשר קורה משהו אשר אינו תואם את רצון האדם, או את דעתו - אזי האדם כועס. • מה קורה לאדם כאשר הוא כועס? • הכעס יכול להשפיע על נפש האדם באופן שההיגיון והצדק יאבדו לגמרי את השלטון על פעולותיו. • הרב קוק מזכיר מילים נרדפות ל- "כ.ע.ס" • ר.ג.ז - מילים נרדפות לכעס, אותן מזכיר הרב קוק: • שורש ר.ג.ז - ("להרגיז"), מידת החימה. • רוגז – משהו יומיומי, יותר מינורי וזמין, דברים קטנים שמעצבנים, ועוד... • חימה – כעס ממש גדול, מפחיד, יציאה משליטה, כעס של השית' ("חמת-ה'"), • ועוד... היכן הכעס פוגש אותי? • האדם (מתוך הפסקה): כל הדברים שבעולם שהם נגד רצונו... שהם עומדים נגד מאווייו ונגד חפצו וטבעו... בהיותו נפגש במה שהוא נגד רצונו... - כאשר קורה משהו אשר אינו תואם את רצון האדם או את דעתו או את נטיותיו אזי הוא כועס. • כאשר האדם כועס: מאבד לגמרי את שלטון הצדק והשכל על פעולותיו. • פועל המתאר אדם שכועס: מאבד (שליטה). פועל הקשור לאופן שבו הכעס מתבטא: מתפרץ . • הפעלים מאבד (שליטה) – משהו שחסר: חסר הגיון, חסר פרופורציה, חסר איזון, כוחני, אלים, שיגעון, ועוד... מתפרץ – כוחני, אלים, חסר-שליטה, חסר- גבולות, ועוד... כיצד הכעס משפיע על המחשבה? הכעס משפיע על המחשבה - אני נאטם, לא מצליח לחשוב על שום דבר אחר, אין שום אופציה אחרת, מתמקד בטפל ולא בעיקר. מחשבותיי: מחשבות שליליות, פסימיות. מחשבות דמיוניות. מחשבות מטרטרות. מחשבות טורדניות, מאיימות. מחשבות מתפלספות. מחשבות ביקורתיות. כיצד הכעס משפיע על הלב? תחושה של התפוצצות, הלב נאטם ונסגר, הצפה רגשית, רחמים עצמיים, רגישות יתר. רגשותיי: כאב חוסר אונים לחץ ייאוש דאגה פספוס אשמה פחד רחמים עצמיים האשמה תסכול היסוס החמצה מועקה כיצד הכעס משפיע על העשייה? האדם מגיב בהתפרצות, או נאטם ולא מדבר. עשייה לא ממוקדת, עשייה לא ברצון, שיתוק בעשייה, עשייה לא נעימה, אני עושה ואני מקלקל. עושה בזריזות עצבית – מתעייף ולבסוף נוחת ולא ברכות. לעומת מידה מתוקנת של עשייה בלימוד דרך - הכלי הנרכש של: 'ריכוז שקט בעשייה העכשווית' – האדם מרוכז בעשייה שיש לעשותה ואז במלוא האנרגיה פועל ביעילות ברוגע מול אותה עשייה, שמח מהעשייה. כשאני רגוע ושמח = אני מדייק. הכעס משפיע על העשייה שלי: דחיינות של עשייה חוסר סבלנות שיתוק בעשייה (חולשה) עשייה סתמית עשייה מצומצמת, מינימאלית אי חשק בעשייה עשייה טכנית האטה בעשייה בריחה לשינה זריזות עצבית- עשייה בעצבים

מאמרים אחרונים
bottom of page