top of page

מה קורה בזמן לחץ בגוף שמקשה על הקליטה להריון

כשהגוף נכנס ללחץ מופרשים בגוף הורמוני אדרנלין וקורטיזול המפעילים את מערכת העצבים הסימפטתית, כחלק ממנגנון הישרדותי של האדם המנסה להתמודד גופנית עם איום הסטרס.

לכן בזמן לחץ חלים שינויים הורמונליים שמונעים את ההתעברות אצל האישה ויוצרים בעיות פוריות.

כשגוף האישה נמצא במצב של לחץ נפשי מתמשך, הגוף לא מסוגל להכיל בתוכו עובר, הגוף נלחם בהריון, הביצית דוחה את הזרע, הגוף אינו מתפקד כראוי במצבי לחץ וחרדה.

הכרה בגורם מס' 1 והוא בורא עולם הנותן הריון ובנוסף לו האדם עצמו. האדם, הוא האוייב של עצמו, אשר אצלו שולט הלחץ כאויב מס' 1 המונע את הכניסה להריון !!!

בזמן מתח האדם מת - חי וחי מת!
מאמרים אחרונים
bottom of page