top of page

מה לעשות על מנת להירפא


עלינו: א.

לחזור לשלווה, לשקט הפנימי, להתחבר לנשמה שלנו ולטפל ברמת הנשמה ברגשות המעכבים אותנו. ב.

לשחרר את הרגשות המעכבים – שחרור הזיכרונות הרגשיים הלא פתורים אצלנו הרשומים בנו ברמת התא. ג.

דרך קבלת הרגשות הקשים המכאיבים לליבנו והמעכבים אותנו; רק כשאנו מבינים מהו השיעור שהחסימה, או לצערנו אף לעיתים המחלה בא ללמדנו ואנו מעיזים להתייצב מולו ולטפל ברגשות הטעונים הם ישתחררו מאתנו.

הדרך היא - קבלת הרגש המעכב במלואו:

1.

קבל באהבה את הרגש השלילי העולה בך. 2.

הרגש אותו במלואו. 3.

היה נוכח בהכלתו. 4.

אפשר לו לעבור דרכך במלוא עוצמתו. 5.

אל תברח מהרגש המכאיב; לפיצויים שונים, לכיסויים שונים, להסתרות, להדחקות, כמו: לאוכל המפצה אך לא מרפא; לאלכוהול המשתיק והמרנין, אך רק מכהה את הלב מלהרגיש; להשלכה על בן הזוג, על חברים שאינם עוזרים, רק מעכבים; בריחה לרעש חיצוני, כמו רדיו, טלוויזיה, על מנת שישתיק את הרעש הפנימי. רק תן לעצמך להרגיש כאב ! 6. הרגש באמת את סבך הרגשות שעולים בך, תחווה אותם במלואם פעם אחת ולתמיד ותשחרר את הכאב הרגשי. 7. תגיע להבנת עומקו של כל רגש שתוקע אותך בחיים, תוך קבלה מלאה, גל את השורש החוסם אותך מהילדות. 8. סלח לעצמך סליחה אמיתית. 9. סלח לזולתך שפגע בך; סליחה אמיתית דרך שיחה עם הנשמה שלו, סליחה לעצמך - ברר עם עצמך מה כל כך פגע בך, דבר עם זולתך למה פגע בך, הבן את שהיה וסלח לו באמת; כי האחיזה ברגש הכואב המעכב היא קודם כל מעכבת אותך. 10. אם עולה בכי, תבכה עד שתתנקה. 11. תגלה שפציעות רגשיות ניתנות לריפוי, אותם רגשות: כעס, פחד, קנאה, שנאה, שתלטנות, חוסר אימון, יהירות, אשמה, בושה, חרדות נטישה, היסוס, האשמה, ריצוי וכולי.. ישתחררו ממך. 12. "מודה, עוזב וירוחם"...

13. קבל לעתיד לאפשר לעצמך אחרי שהשתחררת מהכאב הרגשי, לא לאחוז בו יותר ולא לחזור אליו, אלא להיוולד מחדש בשלווה, בחיבור ל-'רגש טוב'.

כיצד מתרחש תהליך הריפוי? 14. דרך התמסרות לתהליך הריפוי, מתבצע שחרור רגשות מעכבים מהעבר המביא לריפוי הגוף בהווה. 15. כל אדם יכול לעבור תהליך החלמה דרך התערבות בזיכרונות המאוחסנים ברמת תאי הגוף וברגע שהדפוס הרגשי משתנה, תאים חדשים בריאים נוצרים. 16. הגוף יודע לרפא את עצמו וצריך לעשות את מה שהוא נועד לעשותו. 17. עד שלא נשחרר את הזיכרונות הישנים שלו, זיכרונות אלו יעברו בתורשה מדור תאים אחד למשנהו.

18. זמן הריפוי תלוי באדם עצמו ומשתנה מאדם לאדם, שינוי קוונטי.

19. לחיות את החיים באהבה.

20. בשמחה.

21. בהודיה.

מאמרים אחרונים
bottom of page